Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.


K. Atatürk

Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar Eğitimi


Sanat ve Tasarım Alanı eğitimi, İstanbul Maçka Akif Tunçel Anadolu Meslek Lisesi'nde verilmektedir. MEGEP kapsamında Sanat ve Tasarım Alanı altında:

 1. Plastik Sanatlar Dalı ( Anadolu Meslek Lisesi)
 2. Dekoratif Sanatlar Dalı (Endüstri Meslek Lisesi )
 3. İç Mekan Ve Dekorasyon Dalı (Endüstri Meslek Lisesi)
dalları bulunmaktadır.

Plastik Sanatlar Dalı'nda IX. sınıfta geniş tabanlı, X. sınıfta alan ortak eğitimi ve XI.-XII. sınıflarda Plastik Sanatlar mesleki eğitim verilmektedir.

Sanat ve Tasarım Alanı'nın Plastik Sanatlar Dalı'nda Tasarım, Resim ve Heykel dersleri ağırlıktadır. Üç Boyutlu Sanatlar ile ilgili form tasarımları, tam oyma ve kabartma uygulamaları, mimari proje ve maket uygulamaları, tasarım alanlarında bilgisayar destekli tasarımlar, seramik pano, anıt tasarımı konuları, alan proje tasarımları ve resim sanatı çalışmaları mesleki eğitim öğretim sürecini oluşturmaktadır.
Bu programdan mezun olanlar:

 1. Üç boyutlu Özgün ve Fonksiyonel tasarım ve uygulamalarını
 2. Tam oyma heykel ve rölyef-kabartma tasarımları ve uygulamaları
 3. Çeşitli resim teknikleriyle işlevsel ve özgün resimler
yaparlar.

Plastik sanatlar elemanı birinci derece malzemelerle ilgili olup, mimarlar, grafikçiler, tasarımcılar, dekoratörler, desinatörler, seramikçiler, heykeltıraşlar ve ressamlarla iletişimde bulunurlar. Mezun olanlar Seramik, Heykel ve Resim atölyelerinde, Mimari, Grafik ve Tasarım bürolarında çalışabilirler.

İSTİHDAM ALANLARI VE STAJ YAPABİLECEK YERLER

Sanat ve Tasarım alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

 • İç mekân dekorasyon atölyeleri,
 • Mimarlık ve iç mimarlık büroları,
 • Mobilya fabrikalarının arge bölümleri,>
 • Tasarım büroları,
 • Endüstri tasarım atölyeleri,
 • Bilgisayarlı tasarım büroları,
 • Heykel atölyeleri,
 • Seramik atölyeleri,
 • Prodüksiyon şirketleri,
 • Vitrin mankeni üretim atölyeleri,
 • Mozaik resim tasarım atölyeleri,
 • Grafik ajansları,
 • Vitray tasarım atölyeleri,
 • Bezeme restorasyon,
 • Tekstil desen uygulama atölyeleri,
 • Sahne ve tiyatro dekoru,
 • Promosyon ve hediyelik ürün yüzey süsleme
atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Bu okuldan mezun olanlar, sınavsız Yüksek Meslek Okulu ön lisans ( İki Yıllık ) programlarına yerleşebilirler. İstekleri doğrultusunda Grafik, Heykel, İçmimarlık, Endüstriyel Tasarım, Resim, Tekstil, Cam Seramik, Bileşik Sanatlar, Görsel İletişim Tasarım, Fotoğrafçılık, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekor bölümlerine yetenek sınavlarında başarı göstererek lisans ( Dört Yıllık ) eğitimi alabilirler.

Plastik Sanatlar Bölümünde öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak iş hayatına atılmaları ve bu alanlarda ihtiyaç duyulan elemanların yetişmesi sağlanmaktadır.

Öğrencinin Aldığı Alan Dersleri

(9 VE 10. SINIFTA)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Bilgisayar, temel donanım ve programlarının (Word, Excel vb.) kullanımı ile internet uygulamalarının verildiği derstir. Öğrencilere, bilgisayarda doküman hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

TEMEL SANAT EĞİTİMİ

Nokta, çizgi, açık, koyu, ışık, gölge, form çağrışımları ve kompozisyon, doku, renk, strüktür ve perspektif ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

TEMEL DESEN

Basit geometrik formların çizimi, tors çizimi ve cansız modellerden desen çalışmaları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, basit geometrik formları ve cansız modelleri inceleyerek ölçü, oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

TEMEL TEKNİK RESİM

İş parçalarının resimlerinin çizimi için gerekli olan teknik resmin, standartlarına göre çizilmesi konularının verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, iş parçalarının resimlerini teknik resim standartları (TSE, EN, ISO) ve kurallarına uygun çizme yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.

SANAT TARİHİ

Sanatın temel kavramlarının verildiği tarihsel gelişim, akımlar ve eserlerin incelemesi ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, tarih çağları, Türk sanatı, batı sanatı, çağdaş Türk sanatı ve sanat akımlarını inceleyerek dönemlere ait eserlerin ikonografik ve plastik çözümlemesini yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

PLASTİK SANATLAR DALI MESLEK DERSLERİ (11 VE 12 SINIFTA)

TASARIM VE UYGULAMA

Plastik sanatlar ve tasarım bağlantıları, insana ve topluma hitap eden üç boyutlu tasarım uygulamaları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, monumental (anıtsal) pano, vitrin mankeni, ahşap, taş ve metal şekillendirme, kalıp alma ve kalıplara döküm yapma, harf ve logo, konstrüksiyonlar ve fonksiyonel tasarım yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Tasarım ve Uygulama dersi Plastik Sanatların değişik alanlarında çalışabilecek, teorik bilgiye, teknik beceriye sahip ve teknolojiye hâkim profesyoneller yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu ders plastik sanatlarda çağdaş tasarım anlayışını yansıtan sanat ve eğitim olgusudur. Tasarım ve uygulama dersi estetik tasarımda fikir geliştirme, yorumlama, yeni form yaratma ve üretme sürecini içermektedir. Eğitimin süresi içerisinde öğrenciler bilgi ve beceri ile donatılmakta, yetenekleri davranış haline getirilmesi sağlanmaktadır.

Tasarım ve Uygulama yakından malzemelerle ilgili olup, çeşitli teknik malzemelerin işlenişi hakkında bilgi ve beceriler verilmektedir. Yapılan tasarımların teknik malzemeleri şamot, alçı, polyaster, taş, ahşap olmakta. Teknik malzemeyi işleyebilecek el aletlerini ve makinelerin kullanılabilmesi ve malzemeye şekil verilmesi bilgieri içerir.

Tasarım ve Uygulama atölyesinden görüntüler ve bölümde yapılan çalışmalardan örnekler.


Resim
Bölüm sergi alanından çalışmalar.
Resim
Bölüm koridoru alanından çalışmalar.
Resim
Tasarım atölyesi.
Resim
Proje çalışmaları sergisinden.
Resim
Tasarım ve Uygulama atölyesi.
Resim
Pano proje tasarımı.
Resim
Kartonpiyer modül tasarım uygulaması.
Resim
Soyut plastik kompozisyon tasarım ve uygulaması.
Resim
Ahşap oyuncak prototipi.
Resim
Metal borulardan plastik soyut form çalışması.
Resim
Tasarlanıp uygulanan oyuncak modeli.
Resim
Oyuncak modeli.
Resim
Harf kompozisyonu tasarımı taslağı.
Resim
Pleksiglas ile pano uygulaması.
Resim
Metal süsleme sanatı tasarımı.
Resim
Anıt ve çevre tasarımı maket uygulaması.
Resim
Üç boyutlu logo uygulaması.

HEYKEL SANATI

İki ve üç boyutlu plastik anlatım ve şekillendirme olanakları, modelaj ve kalıplama ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, rölyef modelaj, iki ve üç boyutlu model şekillendirme, antik model, figür modelaj, modelden kalıp, kalıplara döküm, figüratif kompozisyon ve sütün başlığı modeli yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Heykel sanatı, kil, alçı, taş, ahşap, tunç gibi maddelere şekil vererek, pişirerek, yontarak ve oyarak, kalıba dökülerek biçimlendirme işidir. Değişik malzemelerden kabartma (rölyef ) ve oval şekillendirme sanatı Eski Çağlardan günümüze kadar devam etmektedir. Heykelcilik sanatı sanatların en eskisidir. Kil, alçı, taş, bronz gibi maddelerle bir formu üç boyutlu olarak tasarlama sanatından doğmuş bir esere heykel ve heykel sanatını icra eden kişiye heykeltıraş ( heykelci ) denilmekte.

Heykel sanatı derslerini başarıyla tamamlayan kişiler modelaj, kil ile şekillendirme ağırlıklı olmak üzere doğal formlardan, Antik kafa ve figür modellerinden, canlı model çalışmalarına kadar şekillendirmeler yapabilir. Alçı ve polyester malzemeleriyle kalıplar alabilir ve dökümlerini yapabilir. Üç boyutlu figüratif rölyef ve oval heykellere form verebilir ve bu alanda çalışmalar yapabilir.

Heykel atölyesinden görüntüler ve bölümde yapılan çalışmalardan örnekler.

Resim
Rölyef atölyesi.
Resim
Heykel atölyesi.
Resim
Yaprak modeli uygulaması.
Resim
Bitki motifli rölyef.
Resim
Selçuklu dönemi bitki motifli rölyef uygulaması.
Resim
Maçka Akif Tunçel Endüstriyel Okulları yazılı kabartma tabak uygulaması.
Resim
Kafa modeli uygulaması.
Resim
Nasreddin Hoca rölyef uygulaması.
Resim
Atatürk rölyef uygulamasi.

MESLEKİ RESİM

Görsel anlatım öğeleri ve çeşitli resim teknikleriyle desen ve özgün resim oluşturma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, cansız ve canlı modelden etüt, özgün resim, grafik resim, figüratif resim ve soyut resim yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mesleki resim, resim bilgileri ve becerileri geliştirmek için alınan bir derstir. Çeşitli resim tekniklerin gereçlerini ve uygulama tekniklerini tanımak ve uygulayabilmek amaçlanmıştır. Çeşitli resim teknikleriyle natürmort, manzara, soyut resim, antik modelden etütler, portre, canlı modelden figür ve kompozisyonlar yapılmaktadır. Kurşun kalem ,füzen, sulu boya, guvaş boya, özgün grafik, yağlı boya teknikleri uygulanmaktadır.

Aynı zamanda amaç Yüksek kurumlara yetenek sınavına hazırlık olarak düşünülen bu derste desen uygulamaları da yapılmaktadır.

Mesleki Resim atölyesinde yapılan çalışmalardan örnekler.


Resim
Köşeli formlar etüt uygulaması.
Resim
Guvaşboya peyzaj resmi.
Resim
Kurşun kalem tekniği ile temel geometrik formlar etüdu.
Resim
Kurşun kalem tekniği ile çaydanlıklı etüt.
Resim
Sandalye etüt uygulaması.
Resim
Canlı model figür etüt uygulaması.
Resim
Pastel boya tekniği ile kompozisyon uygulaması.

ÜÇ BOYUTLU PROJE TASARIMI

Plastik sanatlar ve tasarım bağlantıları, insana ve topluma hitap eden üç boyutlu proje tasarımları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, monumental anıt ve sinematografik prodüksiyon proje tasarımı yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

Bilgisayar paket programları, bilgisayarda iki ve üç boyutlu çizim ve bilgisayarda iç mekân perspektif çizimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, bilgisayar paket programları kullanarak iki ve üç boyutlu çizimlerle ve bilgisayarda iç mekân perspektif çizimleri yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.


Hazırlayan Canan Sofu

Kullanılan Kaynalar:

- Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEP çerçeve programları, Ankara 2006
- Canan Sofu, Fotograf albümü,Maçka Akif Tunçel Anadolu Meslek Lisesi, Plastik Sanatlar Bölümü Öğrenci Çalışmaları, 2000-2007
- Aydın ve Canan Sofu, Plastik Sanatlar Ders Notları, 1992-2007

Sayfa oluşturma: 0.0349 s
Aydınsofu.com 
Copyright ©2014   Aydın Sofu, Tüm Hakları Saklıdır.

Valid CSS!   Valid XHTML 1.0 Transitional